Saka kuşu

Saka kuşları orman ve ağaçlık yerlerde ürerler.Saka kuşları Küçük topluluklar halinde dolaşırlar.Meyve bahçeleri ve parklara yuva yapar Bir seferde 4 yumurta bırakırlar. Bir sezonda 3 nadiren 4 kuluçka geçirirler. Boyun kısmından göz hizasında kırmızı renk alır göz kenarları siyah olur. Gövdesinden kanat uçlarına sarı renktir kalan kısımları siyah renktedir. Yerli sakaların boyları 12 ile 13 cm arasında iken Kasım sakaları 15 cm kömürcü sakaları 11 cm kadardır. Bilinmeyen zamandan berri kafese kolay alışması ve güzel nağmeleri için yakalanıp kafeste beslenirler. En dayanıklı sakalar major sakalardır soğuğa dayanıklılık ile birlikte en güzel nağmeler bu saka kuşuna aittir. Bu kuşlar genellikle devetdikeni tohumu ile beslenirler. Saka kuşları kendi aralarında farklı türlere ayrılmıştırlar.

Saka kuşu Türleri

 1. Kara başlı florya (Carduelis ambigua) Dogu Asya
 2. Siyah iskete (Carduelis atrata) Arjatin-Peru
 3. Kara kasketli iskete (Carduelis atriceps) Guatemala
 4. Kara çeneli iskete (Carduelis barbata) Arjantin-Şili
 5. Küçük keten kuşu (Carduelis cabaret) Alp ve ingiletere
 6. Keten kuşu (Carduelis cannabina) Türkiye!
 7. Saka kuşu (Carduelis carduelis) Türkiye.
 8. Kara başlı florya (Carduelis ambigua) Dogu Asya
 9. Siyah iskete (Carduelis atrata) Arjatin-Peru
 10. Kara kasketli iskete (Carduelis atriceps) Guatemala
 11. Kara çeneli iskete (Carduelis barbata) Arjantin-Şili
 12. Küçük keten kuşu (Carduelis cabaret) Alp ve ingiletere
 13. Keten kuşu (Carduelis cannabina) Türkiye!
 14. Florya (Carduelis chloris) Türkiye.
 15. Kalın gagalı iskete (Carduelis crassirostris) Güney Amerika
 16. Kırmızı iskete (Carduelis cucullata) Venezüella-Kolumbiya
 17. Antiller isketesi (Carduelis dominicensis) Haiti adasi
 18. Kuzey keten kuşu (Carduelis flammea) Türkiye.
 19. Sarı gagalı keten kuşu (Carduelis flavirostris) Türkiye.
 20. Kuzey Kutubu keten kuşu (Carduelis hornemanni) Kuzey kutbun kenari etrafinda
 21. Warsangli keten kuşu (Carduelis johannis) Somali
 22. Lawrence sakası (Carduelis lawrencei) Bati ABD
 23. Kukuletalı iskete (Carduelis magellanica) büyük popülasyonlu Güney Amerika
 24. Vietnam floryası (Carduelis monguilloti) Dogu Asya
 25. Siyah başlı iskete (Carduelis notata) Meksika
 26. Zeytuni iskete (Carduelis olivacea) Güney Amerika
 27. Çam isketesi (Carduelis pinus) Kanada-ABD-Meksika
 28. Koyu sırtlı saka (Carduelis psaltria) Meksikadan Kolumbiyay
 29. Safran isketesi (Carduelis siemiradzkii) Batili Güney Amerika
 30. Doğu floryası (Carduelis sinica) Cin
 31. And isketesi (Carduelis spinescens) Güney Amerika
 32. And isketesi (Carduelis spinescens) Güney Amerika
 33. Sarı göğüslü florya (Carduelis spinoides) Himalaya
 34. Kara başlı iskete (Carduelis spinus) Türkiye.
 35. Amerika sakası (Carduelis tristis) Güney Kanada - bütün ABD
 36. Sarı sağrılı iskete (Carduelis uropygialis) Batili Güney Amerika
 37. Sarı karınlı iskete (Carduelis xanthogastra) Güney Amerika
 38. Sarı yüzlü iskete (Carduelis yarrellii) Kuzeydogu Brezilya ve Kuzey Venezüella
 39. Yemen keten kuşu (Carduelis yemenensis) Yemen
 40. Alp isketesi (Carduelis citrinella) Türkiye.
 41. Boz alamecek (Carduelis obsoletus) Türkiye