Sığır çiftliklerinde nedeni tanımlanamayan sinsi ölüm vakalarının çok önemli bir bölümünü Neosporozis Caninum' un neden olduğu sığır neosporozisidir. Son yıllarda güncelleşen neospora, bir prolozoon olup, köpek ve sığırlarda ölümcül sinirse...